Psalmy 149

1

Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych!

2

Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego!

3

Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze,

4

Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!

5

Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu!

6

Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, A miecz obosieczny w ich ręku,

7

Aby dokonać pomsty nad ludami, Aby ukarać narody,

8

Aby związać pętami ich królów, A dostojników ich zakuć w kajdany,

9

Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja.