Psalmy 145

1

Hymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki.

2

Co dzień błogosławić ci będą I wysławiać imię twoje na wieki.

3

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona.

4

Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej.

5

Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje.

6

Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej.

7

Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać.

8

Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski.

9

Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.

10

Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!

11

Niech mówią o chwale królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją,

12

Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego!

13

Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.

14

Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.

15

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.

16

Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.

17

Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.

18

Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.

19

Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich.

20

Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci.

21

Niech usta moje głoszą chwałę Pana I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków!