Psalmy 137

1

Nad rzekami Babilonu - tam siedzieliśmy I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu.

2

Na wierzbach w tamtej krainie Zawiesiliśmy lutnie nasze,

3

Bo tam żądali od nas słów pieśni Ci, którzy nas wzięli w niewolę, A ciemięzcy nasi - radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu!

4

Jakże mamy śpiewać pieśń Pana Na obcej ziemi?

5

Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, Niech uschnie prawica moja!

6

Niech przylgnie język mój do podniebienia, Jeślibym nie pamiętał o tobie, Jeślibym nie wyniósł Jeruzalemu Nad największą radość moją!

7

Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalemu, Gdy wołali: Zburzcie, zburzcie je aż do samych posad!

8

Córko babilońska, pustoszycielko! Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła!

9

Błogosławiony, kto pochwyci I roztrzaska niemowlęta twoje o skałę.