Psalmy 135

1

Alleluja. Chwalcie imię Pana, Chwalcie, słudzy Pańscy,

2

Którzy służycie w domu Pana, W przedsionkach domu Boga naszego!

3

Chwalcie Pana, gdyż dobry jest Pan, Grajcie imieniu jego, bo jest miłe!

4

Gdyż Pan wybrał sobie Jakuba, Izraela na własność swoją.

5

Zaiste, wiem, że wielki jest Pan, A Pan nasz jest nad wszystkich bogów.

6

Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, W morzach i we wszystkich głębinach.

7

On sprowadza chmury z krańców ziemi, Wywołuje błyskawice z deszczem, Wypuszcza wiatr ze swoich komór.

8

Pobił pierworodne Egiptu, Zarówno ludzi, jak zwierzęta.

9

Dokonał znaków i cudów pośród ciebie, Egipcie, Na faraonie i na wszystkich jego sługach.

10

Pobił wiele narodówI zabił potężnych królów.

11

Sychona, króla Amorejczyków, I Oga, króla Baszanu, I wszystkie królestwa Kanaanu.

12

A ziemię ich dał w dziedzictwo, W dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu.

13

Panie! Imię twoje trwa na wieki,Panie, pamięć twoja po wszystkie pokolenia.

14

Albowiem Pan sądzić będzie lud swój, A nad sługami swymi zlituje się.

15

Bożki pogan są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich.

16

Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą.

17

Mają uszy, a nie słyszą, Nie ma też tchnienia w ich ustach.

18

Niech będą podobni do nich twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają!

19

Domu Izraela, błogosław Pana; Domu Aarona, błogosław Pana!

20

Domu Lewiego, błogosław Pana! Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Pana!

21

Niech będzie błogosławiony z Syjonu Pan, który mieszka w Jeruzalemie! Alleluja.