Psalmy 134

1

Pieśń pielgrzymek. Oto błogosławcie Pana, Wszyscy słudzy Pana, Którzy co noc służycie w domu Pana!

2

Podnoście ręce ku świątyni I błogosławcie Pana!

3

Niech ci błogosławi z Syjonu Pan, Który uczynił niebo i ziemię!