Psalmy 130

1

Pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do ciebie, Panie!

2

Panie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błagania mego!

3

Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi?

4

Lecz u ciebie jest odpuszczenie, Aby się ciebie bano.

5

W Panu pokładam nadzieję, Dusza moja żyje nadzieją.Oczekuję słowa jego.

6

Dusza moja oczekuje Pana, Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku.

7

Izraelu, oczekuj Pana, Gdyż u Pana jest łaska I odkupienie u niego obfite!

8

On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego.