Psalmy 128

1

Pieśń pielgrzymek. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, Który kroczy jego drogami!

2

Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz, Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie.

3

Żona twoja będzie jak owocująca winnica W obrębie zagrody twojej, Dzieci twoje jak sadzonki oliwne Dokoła stołu twego.

4

Tak oto błogosławiony będzie mąż, Który się boi Pana!

5

Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, Abyś oglądał szczęście Jeruzalemu Po wszystkie dni życia twego!

6

I abyś oglądał dzieci synów twoich! Pokój nad Izraelem!