Psalmy 126

1

Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, Byliśmy jak we śnie.

2

Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, A język nasz radości, Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy,

3

Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, Przeto byliśmy weseli.

4

Odmień, Panie, losy nasze Jak strumienie w ziemi południowej.

5

Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością!

6

Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.