Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 125

1

Pieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, Która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.

2

Jak Jeruzalem otaczają góry, Tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki.

3

Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych Nad działem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali Rąk swych ku bezprawiu.

4

Czyń dobrze, Panie, dobrym I tym, co są prawego serca.

5

Ale tych, którzy zbaczają na kręte drogi, Niech Pan odrzuci wraz ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem!

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975