Psalmy 124

1

Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Gdyby Pan nie był z nami - Niechże powie Izrael -

2

Gdyby Pan nie był z nami, Gdy ludzie powstali przeciwko nam,

3

To byliby nas pożarli żywcem, Gdy płonęli gniewem przeciwko nam,

4

To byłyby nas zalały wody, Potok zatopiłby nas,

5

To przeszłyby nad nami Wody wezbrane.

6

Błogosławiony Pan, Który nie wydał nas na łup zębom ich!

7

Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; Sidło się podarło, a myśmy wolni.

8

Pomoc nasza w imieniu Pana, Który uczynił niebo i ziemię.