Psalmy 121

1

Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?

2

Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

3

Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.

4

Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.

5

Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.

6

Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy.

7

Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.

8

Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.