Psalmy 120

1

Pieśń pielgrzymek. Do Pana wołałem w swej niedoli I wysłuchał mnie.

2

Ratuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, Od zdradliwego języka.

3

Co ci da albo co ci doda, Języku zdradliwy?

4

Ostre strzały wojownika I rozżarzone węgle z jałowca!

5

Biada mi, że przebywam w Meszech, Że mieszkam w namiotach Kedaru.

6

Dusza moja zbyt długo przebywa Wśród tych, którzy nienawidzą pokoju.

7

Ja jestem za pokojem, Ale gdy przemówię, oni są za walką.