Psalmy 12

1

Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawidowy.

2

Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych I nie ma już wiernych wśród ludzi.

3

Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.

4

Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki!

5

Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym?

6

Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.

7

Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.

8

Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!

9

Bezbożni chodzą wokoło I podłość podnosi się wśród ludzi.