Psalmy 117

1

Chwalcie Pana, wszystkie narody,Wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2

Albowiem łaska Jego jest można nad nami,A wierność Jego trwa na wieki! Alleluja.