Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 116

1

Miłuję Pana, gdyż wysłuchał Głosu mego, błagania mego.

2

Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie W dniach, gdy go wzywałem.

3

Spętały mnie więzy śmierci I opadły mnie trwogi otchłani, Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.

4

Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją!

5

Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg.

6

Pan strzeże prostaczków: Byłem w nędzy, a On wybawił mnie.

7

Wróć, duszo moja, do spokoju swego, Bo Pan był dobry dla ciebie!

8

Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, Oczy moje od łez, nogi moje od upadku.

9

Będę chodził przed Panem W krainie żyjących.

10

Wierzę nawet wtedy, gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony.

11

Mówiłem w trwodze mojej: Wszyscy ludzie kłamią.

12

Czym odpłacę Panu Za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył?

13

Podniosę kielich zbawienia I wzywać będę imienia Pana.

14

Spełnię Panu śluby moje Wobec całego ludu jego.

15

Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego.

16

O Panie, jam sługa twój, Jam sługa twój, syn służebnicy twojej, Rozwiązałeś pęta moje.

17

Tobie złożę ofiarę dziękczynną I będę wzywał imienia Pana.

18

Spełnię Panu śluby moje Wobec całego ludu jego.

19

W przedsionkach domu Pańskiego, Wpośród ciebie, o Jeruzalem! Alleluja.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975