Psalmy 115

1

Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, Dla łaski swojej, dla wierności swojej!

2

Dlaczego mają mówić narody: Gdzież jest ich Bóg?

3

Bóg nasz jest w niebie, Czyni wszystko, co zechce.

4

Bożyszcza ich są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich.

5

Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą.

6

Mają uszy, a nie słyszą, Mają nozdrza, a nie wąchają.

7

Mają ręce, a nie dotykają, Mają nogi, a nie chodzą, Ani nie wydają głosu krtanią swoją.

8

Niech będą im podobni twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają!

9

Izraelu! Ufaj Panu! On jest pomocą i tarczą ich.

10

Domu Aarona, ufaj Panu! On jest pomocą i tarczą ich.

11

Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu! On jest pomocą i tarczą ich.

12

Pan pamięta o nas, będzie błogosławił, Będzie błogosławił domowi Izraela, Będzie błogosławił domowi Aarona.

13

Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, Zarówno małym, jak i wielkim.

14

Niech Pan rozmnoży was, Was i dzieci wasze!

15

Bądźcie błogosławieni przez Pana, Który uczynił niebo i ziemię!

16

Niebiosa są niebiosami Pana, Ale ziemię dał synom ludzkim.

17

Umarli nie będą chwalili PanaAni ci, którzy zstępują do krainy milczenia.

18

Ale my błogosławić będziemy Panu, odtąd i na wieki. Alleluja.