Psalmy 113

1

Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, Chwalcie imię Pańskie!

2

Niechaj imię Pana będzie błogosławione Odtąd aż na wieki!

3

Od wschodu słońca aż do zachodu Niech imię Pańskie będzie pochwalone.

4

Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała jego sięga nad niebiosa.

5

Któż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach

6

I patrzy w dół na niebo i na ziemię?

7

Podnosi nędzarza z prochu, A ubogiego wywyższa ze śmieci,

8

Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.

9

Sprawia, że niepłodna ma dom, Jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja!