Psalmy 112

1

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach!

2

Potomstwo jego będzie możne na ziemi, Pokolenie prawych będzie błogosławione.

3

Dostatek i bogactwo są w domu jego, A sprawiedliwość jego trwa na wieki.

4

Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy.

5

Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem,

6

Bo nigdy się nie zachwieje: Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany.

7

Nie boi się złej wieści, Serce jego jest mocne, ufa Panu.

8

Spokojne jest serce jego, nie boi się, Aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich.

9

Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki; Potęga jego przybiera na znaczeniu.

10

Bezbożny widzi to i gniewa się, Zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych wniwecz się obróci.