Psalmy 111

1

Alleluja. Z całego serca wysławiam PanaW gronie prawych i w zgromadzeniu.

2

Wielkie są dzieła Pana, Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.

3

Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, A sprawiedliwość jego trwa na wieki.

4

Pamiętnymi uczynił cuda swoje; Łaskawy i litościwy jest Pan.

5

Daje pożywienie tym, którzy się go boją; Na wieki pamięta o swoim przymierzu.

6

Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, Dając im dziedzictwo narodów.

7

Wierność i prawo są dziełami rąk jego, Wszystkie jego nakazy są niezawodne,

8

Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości.

9

Zesłał odkupienie ludowi swemu, Ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię jego.

10

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana;Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy.Chwała jego trwa na wieki.