Psalmy 110

1

Psalm Dawidowy.Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!

2

Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!

3

Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej.

4

Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

5

Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu.

6

Będzie sądził narody, pobije wielu, Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka.

7

Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie.