Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 108

1

Pieśń. Psalm Dawidowy.

2

Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja!

3

Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę!

4

Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,

5

Bo wielka ponad niebiosa jest łaska twoja I aż do obłoków sięga wierność twoja.

6

Wznieś się nad niebiosa, Boże, Chwała twoja niech będzie nad całą ziemią,

7

Aby ocaleli umiłowani twoi! Wybaw prawicą swoją i wysłuchaj nas!

8

Bóg przemówił w świątyni swojej: Rozraduję się i rozdzielę Sychem I rozmierzę dolinę Sukkot.

9

Moim jest Gilead i moim Manasses, A Efraim osłoną głowy mojej, Juda zaś berłem moim.

10

Moab miednicą moją do obmywania, Na Edom rzucę sandał mój; Będę wykrzykiwał radośnie nad Filisteą!

11

Któż wprowadzi mię do miasta warownego? Kto zawiedzie mię do Edomu?

12

Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi?

13

Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, Bo niczym jest pomoc ludzka!

14

W Bogu okażemy się dzielni, On zdepcze wrogów naszych.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975