Psalmy 101

1

Psalm Dawidowy. Łaskę i prawo opiewać będę; Tobie, Panie, grać będę;

2

Nauczę się drogi doskonałej, Abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca.

3

Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy; Nienawidzę zachowania się odstępców, Nie przylgnie ono do mnie.

4

Przewrotność serca niech obca mi będzie, Nie chcę znać złego człowieka.

5

Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę; Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego.

6

Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, Aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, Ten mi służyć będzie.

7

Oszust nie zamieszka w domu moim, Kłamca nie ostoi się w oczach moich.

8

Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju,Wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców.