Psalmy 100

1

Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio!

2

Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!

3

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.

4

Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!

5

Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.