Joba 25

1

Na to odpowiedział Bildad z Szuach i rzekł:

2

Władza i strach jest w jego ręku; On zapewnia pokój na swoich wysokościach.

3

Czy można zliczyć jego zastępy? A nad kim nie wschodzi jego światło?

4

Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty?

5

Oto, jeżeli nawet księżyc nie świeci dość jasno i jeżeli nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach,

6

o ileż mniej śmiertelny, który jest jak czerw, i syn człowieczy, który jest jak robak?