Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

1 Kronik 25

1

Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała:

2

Z synów Asafa: Zakkura, Józefa, Netaniasza i Asarelę, synów Asafa, pod kierownictwem Asafa, który w natchnieniu grywał według wskazówek samego króla,

3

z synów Jedutuna: Gedaliasza, Seriego, Izajasza, Chaszabiasza, Mattitiasza i Szimeję, tych sześciu, pod kierownictwem ojca ich Jedutuna, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziękczynne i pochwalne Panu.

4

Z synów Hemana: Bukkiasza, Mattaniasza, Uzzjela, Szebuela, Jerimota, Chananiasza, Chananiego, Eliatę, Giddaltiego, Romamti-Ezera, Joszbekaszę, Mallotiego, Hotira i Machazjota.

5

Wszyscy oni byli synami Hemana, jasnowidza królewskiego w sprawach Bożych, zgodnie z obietnicą Pana, że wywyższy jego moc; dał bowiem Bóg Hemanowi czternastu synów i trzy córki.

6

Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców: Asafa, Jedutuna i Hemana w świątyni Pana przy wtórze cymbałów, lutni i cytr, pełniąc służbę w świątyni Bożej, według wskazówek samego króla.

7

Liczba ich zaś wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana - a wszystko to byli mistrze - wynosiła dwieście osiemdziesiąt osiem.

8

I rzucali losy w sprawie swoich czynności służbowych, zupełnie tak samo młodszy jak i starszy, mistrz jak i uczeń.

9

Pierwszy los padł na syna Asafa Józefa, na niego, jego braci i synów, razem dwunastu, drugi na Gedaliasza, na niego, jego braci i synów, razem dwunastu,

10

trzeci na Zakkura, na jego synów i braci, razem dwunastu,

11

czwarty na Jisriego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

12

piąty na Netaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

13

szósty na Bukkiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

14

siódmy na Jesarela, na jego synów i braci, razem dwunastu,

15

ósmy na Isajasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

16

dziewiąty na Mattaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

17

dziesiąty na Szimejego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

18

jedenasty na Azarela, na jego synów i braci, razem dwunastu,

19

dwunasty na Chaszabiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

20

trzynasty na Szubaela, na jego synów i braci, razem dwunastu,

21

czternasty na Mattitiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

22

piętnasty na Jerimota, na jego synów i braci, razem dwunastu,

23

szesnasty na Chananiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

24

siedemnasty na Joszbekaszę, na jego synów i braci, razem dwunastu,

25

osiemnasty na Chananiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

26

dziewiętnasty na Mallotiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

27

dwudziesty na Eliatę, na jego synów i braci, razem dwunastu,

28

dwudziesty pierwszy na Hotira, na jego synów i braci, razem dwunastu,

29

dwudziesty drugi na Giddaltiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

30

dwudziesty trzeci na Machazjota, na jego synów i braci, razem dwunastu,

31

dwudziesty czwarty na Romamti-Ezera, na jego synów i braci, razem dwunastu.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975