Rodzaju 11

1

Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.

2

Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.

3

I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.

4

Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!

5

Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.

6

I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.

7

Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

8

I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.

9

Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.

10

Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Aprachszada w dwa lata po potopie.

11

Po zrodzeniu Arpachszada żył Sem pięćset lat i zrodził synów i córki.

12

Gdy Arpachszad miał trzydzieści pięć lat, zrodził Szelacha.

13

Po zrodzeniu Szelacha żył Arpachszad czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.

14

Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził Hebera.

15

Po zrodzeniu Hebera żył Szelach czterysta lat i zrodził synów i córki.

16

Gdy Heber miał trzydzieści cztery lata, zrodził Pelega.

17

Po zrodzeniu Pelega żył Heber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.

18

Gdy Peleg miał trzydzieści lat, zrodził Reu.

19

Po zrodzeniu Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i zrodził synów i córki.

20

Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.

21

Po zrodzeniu Seruga żył Reu dwieście siedem lat i zrodził synów i córki.

22

Gdy Serug miał trzydzieści lat, zrodził Nachora.

23

Po zrodzeniu Nachora żył Serug dwieście lat i zrodził synów i córki.

24

Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, zrodził Teracha.

25

Po zrodzeniu Teracha żył Nachor sto dziewiętnaście lat i zrodził synów i córki.

26

Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana.

27

A oto dzieje rodu Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota.

28

Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej, w Ur chaldejskim.

29

Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski.

30

A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci.

31

I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam.

32

Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.