انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۸۵

۱

ای خداوند، این سرزمین مورد لطف تو واقع شده است. تو یعقوب را از اسارت باز آورده ای.

۲

سرکشی قوم برگزیده ات را عفو کرده و تمام گناهان شان را پوشانیده ای.

۳

تمامیِ غضب خود را برداشته و آتش خشم خود را فرونشانده ای.

۴

ای خدای نجات ما، ما را بسوی خود برگردان و غضب خود را از ما بردار.

۵

آیا تا به ابد بر ما خشمگین خواهی بود؟ و خشم خویش را از یک نسل تا به نسل دیگر ادامه خواهی داد؟

۶

آیا ما را دوباره احیاء نخواهی کرد تا قوم برگزیده ات در تو شادمانی کنند؟

۷

ای خداوند، رحمت خود را بر ما ظاهر کن و نجات خویش را به ما عطا فرما.

۸

آنچه خداوند خدا می گوید می شنوم، زیرا او به قوم برگزیدۀ خود و مقدسان خویش به سلامتی تکلم خواهد فرمود تا بسوی جهالت بر نگردند.

۹

یقیناً نجات او به کسانی که از او می ترسند نزدیک است تا جلال او در سرزمین ما ساکن شود.

۱۰

رحمت و راستی باهم ملاقات می کنند. عدالت و سلامتی یکدیگر را می بوسند.

۱۱

راستی از زمین سر می زند و عدالت از آسمان نگاه می کند.

۱۲

یقیناً خداوند چیزهای نیکو را می بخشد و زمین ما محصول خود را می دهد.عدالت پیش روی او حرکت کرده و راه را برای قدم های وی آماده می سازد.

۱۳

عدالت پیش روی او حرکت کرده و راه را برای قدم های وی آماده می سازد.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©