انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۲۰

۱

در هنگام سختی به حضور خداوند فریاد کردم و او دعایم را اجابت فرمود.

۲

ای خداوند، جان مرا از دست دروغگویان و حیله گران نجات ده.

۳

ای حیله گران، چه چیز به شما داده شود و چه در انتظار شماست؟

۴

تیرهای تیز جنگجویان با قوغهای آتشین.

۵

وای بر من که در بین «مِاشِک» (دروغگویان) مأوا گزیده ام و در خیمه های «قِیدار» (حیله گران) ساکن شده ام.

۶

چه طولانی شد سکونت جان من با مردمی که دشمن صلح و سلامتی می باشند.من خواهان صلح و سلامتی هستم، لیکن چون سخن می گویم، ایشان آمادۀ جنگ می باشند.

۷

من خواهان صلح و سلامتی هستم، لیکن چون سخن می گویم، ایشان آمادۀ جنگ می باشند.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©