مزامير 85

1

ای خداوند از زمین خود راضی شده‌ای. اسیری یعقوب را بازآورده‌ای.

2

عصیان قوم خود را عفو کرده‌ای. تمامی گناهان ایشان را پوشانیده‌ای، سلاه.

3

تمامی غضب خود را برداشته، و از حدت خشم خویش رجوع کرده‌ای.

4

‌ای خدای نجات ما، مارا برگردان. و غیظ خود را از ما بردار.

5

آیا تا به ابدبا ما غضبناک خواهی بود؟ و خشم خویش رانسلا بعد نسل طول خواهی داد؟

6

آیا برگشته مارا حیات نخواهی داد تا قوم تو در تو شادی نمایند؟

7

‌ای خداوند رحمت خود را بر ما ظاهر کن ونجات خویش را به ما عطا فرما.

8

آنچه خدا یهوه می‌گوید خواهم شنید زیرا به قوم خود و به مقدسان خویش به سلامتی خواهد گفت تا بسوی جهالت برنگردند.

9

یقین نجات او به ترسندگان اونزدیک است تا جلال در زمین ما ساکن شود.

10

رحمت و راستی با هم ملاقات کرده‌اند. عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیده‌اند.

11

راستی، از زمین خواهد رویید و عدالت، ازآسمان خواهد نگریست.

12

خداوند نیزچیزهای نیکو را خواهد بخشید و زمین مامحصول خود را خواهد داد.عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت.

13

عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت.