انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
کتاب مقدس فارسی 1895

مزامير ۱۲۰

۱

نزد خداوند در تنگی خود فریادکردم و مرا اجابت فرمود.

۲

‌ای خداوند جان مرا خلاصی ده از لب دروغ و از زبان حیله گر.

۳

چه چیز به تو داده شود و چه چیز بر توافزوده گردد، ای زبان حیله گر؟

۴

تیرهای تیزجباران با اخگرهای طاق!

۵

وای بر من که در ماشک ماوا گزیده‌ام و در خیمه های قیدار ساکن شده‌ام.

۶

چه طویل شدسکونت جان من با کسی‌که سلامتی را دشمن می‌دارد.من از اهل سلامتی هستم، لیکن چون سخن می‌گویم، ایشان آماده جنگ می‌باشند.

۷

من از اهل سلامتی هستم، لیکن چون سخن می‌گویم، ایشان آماده جنگ می‌باشند.

Persian Bible 1895
Public Domain: 1895