A A A A A
Norsk Bibel 1921

3 Mosebok 24

1

  Og Herren tala atter til Moses, og sagde:

2

  «Seg med Israels-folket at dei skal koma med skir olje av sundstøytte oljeber til ljosestaken, so lamporne stødt kann setjast upp!

3

  Utanfor tæpet som heng attfor lovtavlekista i møtetjeldet, skal Aron stella lamporne so dei kann lysa for Herrens åsyn frå kveld til morgon, stødt og stendigt; det skal vera ein fast sed hjå dykk og etterkomarane dykkar:

4

  på den bjarte gullstaken skal han skipa lamporne for Herrens åsyn seint og tidleg.

5

  So skal du taka fint mjøl, og baka tolv kakebrød; i kvart brød skal det vera tvo kannor mjøl.

6

  Og deim skal du leggja i tvo rader, seks i kvar rad, på gullbordet, for Herrens åsyn.

7

  Og på kvar rad skal du leggja rein angekvåda; det skal vera eit minningsoffer for brødet, ein offerrett åt Herren.

8

  Kvar helg skal han leggja det brødet fram for Herrens åsyn, stødt og stendigt; det skal vera ei æveleg sambandsgåva frå Israels-borni.

9

  Og Aron og sønerne hans skal få det og eta det på ein heilag stad; for det høyrer til det som er høgheilagt av Herrens offermat, og prestarne skal hava rett til det i all æva.»

10

  Ein som var son til ei israelitisk kona, men hadde ein egyptar til far, gjekk ein gong inn millom Israels-folket, og han og ein av Israels-mennerne kom i trætta med kvarandre i lægret.

11

  Og son til den israelitiske kona - ho heitte Sjelomit Dibrisdotter, og var av Dans-ætti - tok til å banna Guds namn og spotta det.

12

  Då førde dei honom burt til Moses, og sette honom fast til dei kunde få ein orskurd av Herrens munn.

13

  Og Herren tala til Moses, og sagde:

14

  «Før spottaren ut or lægret, og alle dei som høyrde på det, skal leggja henderne på hovudet hans, og heile lyden skal steina honom.

15

  Og til Israels-folket skal du segja: «Den som bannar sin Gud, lyt lida for syndi si,

16

  og den som spottar Herrens namn, han skal lata livet; heile lyden skal steina honom i hel; anten han er framand eller fødd og boren i landet, so skal han lata livet, so sant han hev spotta Guds namn.

17

  Slær nokon ein mann i hel, so skal han lata livet.

18

  Den som slær i hel eit krøter, skal gjeva like for det, liv for liv.

19

  Valdar nokon at grannen hans fær skade på likamen, so skal dei gjera det same med honom som han hev gjort med grannen:

20

  brot for brot, auga for auga, tonn for tonn; det meinet han hev gjort ein annan, skal han sjølv få.

21

  Den som slær i hel eit krøter, skal gjeva lika for det; men den som slær i hel eit menneskje, skal lata livet.

22

  Det er same retten for dykk alle, for den framande likso vel som for den som er fødd og boren i landet; for eg, Herren, er dykkar Gud.»»

23

  Og Moses kunngjorde dette for Israels-folket, og dei førde spottaren ut or lægret, og steina honom i hel: Israels-mennerne gjorde som Herren hadde sagt til Moses.

Norwegian Bible 1921
Public Domain: 1921