Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nytt Testament
Norsk Bibel 1930

Salmenes 92

1

En salme, en sang til sabbatsdagen.

2

Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

3

å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene

4

til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.

5

For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.

6

Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.

7

En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.

8

Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.

9

Men du er høi til evig tid, Herre!

10

For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.

11

Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.

12

Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.

13

Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.

14

De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.

15

Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne

16

for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930