Salmenes 82

1

En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder holder han dom:

2

Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela.

3

Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!

4

Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd!

5

De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler.

6

Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner.

7

Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle.

8

Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!