Salmenes 8

1

Til sangmesteren, efter Gittit; en salme av David.

2

Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!

3

Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

4

Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

5

hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!

6

Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.

7

Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,

8

får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,

9

himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.

10

Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!