Salmenes 64

1

Til sangmesteren; en salme av David.

2

Hør, Gud, min røst når jeg klager, bevar mitt liv for fiendens skremsel!

3

Skjul mig for de ondes lønnlige råd, for illgjerningsmenns larmende hop,

4

som hvesser sin tunge som et sverd, legger på buen sin pil, det bitre ord,

5

for å skyte den uskyldige i lønndom; med ett skyter de ham og frykter ikke.

6

De gjør sitt onde råd fast; de forteller hvorledes de vil legge skjulte snarer; de sier: Hvem ser dem?

7

De uttenker ugjerninger: Vi er ferdige, tanken er uttenkt - og menneskenes tanker og hjerter er dype.

8

Da skyter Gud dem; med ett kommer pilen; slaget har rammet dem.

9

Og de blir nedstyrtet, deres tunge kommer over dem; alle de som ser på dem, ryster på hodet.

10

Og alle mennesker frykter og forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk.

11

Den rettferdige gleder sig i Herren og tar sin tilflukt til ham, og alle opriktige av hjertet priser sig lykkelige.