Salmenes 4

1

Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David.

2

Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!

3

I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.

4

Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham.

5

Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.

6

Ofre rettferdighets offere, og sett eders lit til Herren!

7

Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre!

8

Du har gitt mig glede i mitt hjerte, større enn deres når deres korn og most er mangfoldig.

9

I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.