Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nytt Testament
Norsk Bibel 1930

Salmenes 29

1

En salme av David. Gi Herren, I Guds sønner, gi Herren ære og makt!

2

Gi Herren hans navns ære, tilbed Herren i hellig prydelse!

3

Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner, Herren over de store vann.

4

Herrens røst lyder med kraft, Herrens røst med herlighet.

5

Herrens røst bryter sedrer, Herren sønderbryter Libanons sedrer,

6

og han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse.

7

Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer.

8

Herrens røst får ørkenen til å beve, Herren får Kades' ørken til å beve.

9

Herrens røst får hindene til å føde og gjør skogene bare, og i hans tempel sier alt: Ære!

10

Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge evindelig.

11

Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930