Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nytt Testament
Norsk Bibel 1930

Salmenes 20

1

Til sangmesteren; en salme av David.

2

Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!

3

Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion!

4

Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.

5

Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd!

6

Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!

7

Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

8

Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.

9

De synker og faller, men vi står og holder oss oppe.

10

Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930