Salmenes 2

1

Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?

2

Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:

3

La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!

4

Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.

5

Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem:

6

Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!

7

Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

8

Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie.

9

Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem.

10

Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare, I dommere på jorden!

11

Tjen Herren med frykt og juble med beven!

12

Kyss Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham.