Salmenes 16

1

En gyllen sang av David. Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig.

2

Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig -

3

idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

4

Mange sorger skal de ha som kjøper sig andre; jeg vil ikke utgyde deres drikkoffere av blod og ikke ta deres navn på mine leber.

5

Herren er min tilfalne del og mitt beger; du gjør min lodd herlig.

6

En lodd er tilfalt mig som er liflig, og en arv som behager mig.

7

Jeg vil love Herren, som gav mig råd; også om nettene minner mine nyrer mig om det.

8

Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes.

9

Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære fryder sig; også mitt kjød skal bo i trygghet.

10

For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse.

11

Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.