Salmenes 15

1

En salme av David. Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige berg?

2

Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte,

3

som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør sin næste ondt og ikke fører skam over den som står ham nær,

4

den som ser med ringeakt på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger sig selv til skade og ikke bryter sitt ord,

5

den som ikke låner sine penger ut mot rente og ikke tar gave mot den uskyldige. Den dette gjør, skal ikke rokkes evindelig.