Salmenes 143

1

En salme av David. Herre, hør min bønn, vend øret til mine inderlige bønner, svar mig i din trofasthet, i din rettferdighet,

2

og gå ikke i rette med din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn.

3

For fienden har forfulgt min sjel, han har knust mitt liv til jorden, han har satt mig på mørke steder som de evig døde.

4

Og min ånd er vansmektet i mig, mitt hjerte er forferdet inneni mig.

5

Jeg kommer fordums dager i hu, jeg tenker på alt ditt verk, jeg grunder på dine henders gjerning.

6

Jeg utbreder mine hender til dig, min sjel lenges efter dig som et vansmektende land. Sela.

7

Skynd dig å svare mig, Herre! Min ånd fortæres; skjul ikke ditt åsyn for mig, så jeg blir lik dem som farer ned i graven!

8

La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!

9

Fri mig fra mine fiender, Herre! Hos dig søker jeg ly.

10

Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede mig på jevnt land!

11

For ditt navns skyld, Herre, vil du holde mig i live; i din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengsel,

12

og i din miskunnhet vil du utrydde mine fiender og ødelegge alle dem som trenger min sjel; for jeg er din tjener.