Salmenes 14

1

Til sangmesteren; av David. Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde, vederstyggelige er deres gjerninger; det er ingen som gjør godt.

2

Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

3

De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ingen som gjør godt, enn ikke én.

4

Sanser de da ikke, alle de som gjør urett, som eter mitt folk, likesom de eter brød? På Herren kaller de ikke.

5

Da forferdes de såre; for Gud er med den rettferdige slekt.

6

Gjør bare den elendiges råd til skamme! For Herren er hans tilflukt.

7

O, at der fra Sion må komme frelse for Israel! Når Herren gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.