Salmenes 128

1

En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

2

Frukten av dine henders arbeid skal du nyte; lykksalig er du, og det går dig vel.

3

Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus, dine barn som oljekvister rundt om ditt bord.

4

Se, således blir den mann velsignet som frykter Herren.

5

Herren skal velsigne dig fra Sion, og du skal skue med lyst Jerusalems lykke alle ditt livs dager.

6

Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel!