Salmenes 126

1

En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende;

2

da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel, da sa de iblandt hedningene: Store ting har Herren gjort imot disse.

3

Store ting har Herren gjort imot oss; vi blev glade.

4

Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!

5

De som sår med gråt, skal høste fryderop.

6

De går gråtende og bærer den de strør ut; de kommer hjem fryderop og bærer sine kornbånd.