Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nytt Testament
Norsk Bibel 1930

Salmenes 125

1

En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig.

2

Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren omhegner sitt folk fra nu av og inntil evig tid.

3

For ugudelighetens kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arvelodd, forat ikke de rettferdige skal utstrekke sine hender efter urettferdighet.

4

Gjør godt, Herre, mot de gode, mot dem som er opriktige i sine hjerter!

5

Men dem som bøier av til sine krokete veier, skal Herren la fare sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel!

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930