Salmenes 123

1

En sang ved festreisene. Til dig løfter jeg mine øine, du som troner i himmelen!

2

Se, likesom tjeneres øine følger deres herrers hånd, likesom en tjenestepikes øine følger hennes frues hånd, således følger våre øine Herren vår Gud, inntil han blir oss nådig.

3

Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig! For vi er rikelig mettet med forakt;

4

rikelig mettet er vår sjel blitt med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige.