Salmenes 120

1

En sang ved festreisene. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte mig.

2

Herre, fri min sjel fra en løgnaktig lebe, fra en falsk tunge!

3

Hvad vil han gi dig, og hvad mere vil han gi dig, du falske tunge?

4

Voldsmannens skarpe piler og glør av gyvelbusken.

5

Ve mig, at jeg lever som fremmed iblandt Mesek, at jeg bor ved Kedars telt!

6

Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred.

7

Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de ferdige til krig.