Salmenes 12

1

Til sangmesteren, efter Sjeminit; en salme av David.

2

Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn.

3

Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de.

4

Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord,

5

dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss?

6

For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.

7

Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.

8

Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.

9

Rundt omkring svermer de ugudelige, når skarn er ophøiet blandt menneskenes barn.