Salmenes 117

1

Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk!

2

For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!